Jdi na obsah Jdi na menu
 


24. 8. 2020

Další etapa opravy varhan v Dolní Kalné dokončena

V neděli 27. září 2020 od 17 hod. se v kostele Navštívení Panny Marie a sv. Václava v Dolní Kalné uskuteční Svatováclavský koncert, během kterého se rozezní nově opravené varhany a společně s varhanami uslyšíte i lesní roh. Po koncertu bude umožněna prohlídka varhan. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na další opravy varhan.

Varhany patří mezi nejsložitější hudební nástroje. Hráč při hře ovládá manuály (klaviatury), pedál a rejstříková táhla. Počet manuálů se pohybuje mezi jedním až třemi, největší varhany v americkém Atlantic City disponují sedmi klaviaturami. Každý manuál má vlastní sadu rejstříků, stejně tak pedál. Rejstřík je základní hlas varhan, řada píšťal s určitou výškou, barvou a charakterem tónu. Nejhlubší a největší píšťaly jsou v pedálu, který je ovládán nohami. Velikost píšťal závisí na výšce a barvě tónu. Nejmenší vysoké píšťaly mohou mít necelý centimetr, největší pedálová píšťala má 2,5 metru.

V historických záznamech je zaznamenáno, že kostel v Dolní Kalné měl malé varhany bez pedálu již v 17. století. Roku 1813 byl postaven větší nástroj, za jehož autora je považován významný stavitel varhan Ignác Prediger, který vytvořil i varhany v Dolním Lánově.

Varhanní nástroj prošel řadou změn. Roku 1906 Josef Kobrle odstranil vysoce znějící rejstříky. Roku 1962 se František Bílský pokusil vrátit varhany do původního stavu, neměl ale potřebné finance. Desetiletí byly varhany ve špatném stavu a hrozilo, že přestanou hrát úplně.

Z toho důvodu byla v roce 2007 zahájena postupná rekonstrukce. Nejprve přišlo na řadu vzduchové hospodářství, poté následovala oprava skříní, pódia, traktury, rekonstrukce pozitivu v zábradlí kůru a nakonec pravé skříně – tzv. pedálu. Nástroj se vrátil k původnímu baroknímu zvuku. Restaurování varhan bylo možné pouze díky perfektní spolupráci obce Dolní Kalná s římskokatolickou farností Hostinné. Peníze plynuly z rozpočtů obce, z dotačních fondů Královéhradeckého kraje a z finančních darů od občanů.

Varhany slouží nejčastěji pro doprovod liturgie. Je možná interpretace barokní hudby národních škol, které počítají s krátkou oktávou (má menší rozsah) a obligátním pedálem (anglická, česká, italská, jihoněmecká). Možná je i hra skladeb z období klasicismu, romantismu a 20. století.

Poté, co se podaří dokončit poslední etapu restaurování, se bude jednat o významnou kulturní památku. Nástroj umožní přesvědčivou interpretaci varhanní literatury daných období, bude však významný i co do rozměrů. Předčí i takové varhany, jako jsou ve Vrchlabí, Dolním Lánově či Hostinném. Bude se tak jednat o jeden z největších funkčních nástrojů v regionu.

Po dokončení oprav v letošním roce zbývá provést rekonstrukci hlavního stroje (levé skříně). Oprava je prozatím odložena na další léta. Veškeré finanční prostředky jsou nyní směřovány na opravu venkovních omítek chrámu, které jsou rozfázovány minimálně ještě na další dva roky. V letošním roce bude dokončena jižní fasáda kostela.

V kostele se budou konat benefiční koncerty, podaří se snad získat další dotace a finanční dary, zvažována je i možnost tak zvané adopce píšťal, aby se mohla zapojit veřejnost. Zvuk opravených varhan si budete moci naplno vychutnat během Svatováclavského koncertu, který se uskuteční v neděli 27. září. Na varhany zahraje místní varhaník Miroslav Baklík, na lesní roh Jakub Rojko. Zazní známé melodie i skladby napříč staletími, vhodné pro nově zrestaurovaný nástroj. Připravena je i premiéra varhanní skladby na motivy barokní melodie chorálu „Svatý Václave“, napsané na míru dolnokalenskému nástroji.