Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svátosti

Hlavním projevem života naší farnosti je slavení bohoslužeb. Nejedná se jen o nedělní shromáždění, ale o další obřady, jejichž středem je slavení tzv. svátostí.

Základní svátostí je křest, který je možné udělit dětem i dospělým. O křest dětí žádají rodiče dítěte nebo zákonný zástupce. Aby dítě mohlo být pokřtěno je třeba, aby v rodině existovaly předpoklady (především ze strany rodičů), že dítě bude vychováváno ve víře v Ježíše Krista, jak ji předává katolická církev. S žádostí o křest dítěte se můžete obrátit na kněze a to nejméně 1 měsíc před zamýšleným křtem. Udělení svátosti křtu předchází příprava rodičů na křest jejich dítěte (většinou 2 setkání). Dospělý člověk žádá o křest sám. Příprava dospělého na přijetí svátosti křtu trvá asi 1,5 roku. Ať už jde o křest dítěte či dospělého nebo přijetí do společenství katolické církve či přijímání svátostí dosud nepraktikujícími katolíky, obraťte se důvěrou na kněze ve farnosti, který Vám rád poskytne další informace.

Svátost pokání a smíření je možné v naší farnosti přijmout v kostele před každou mší svatou. Kněz je k dispozici asi půl hodiny před začátkem bohoslužby ve zpovědnici. Je též možné kněze požádat o udělení této svátosti i mimo výše uvedenou dobu a mimo zpovědnici. Rádi touto svátostí posloužíme Vám či Vašim blízkým i ve vašem bydlišti či v nemocnici.

Svátost pomazání nemocných se v naší farnosti uděluje při společném slavení v rámci mše svaté pravidelně jedenkrát do roka (na podzim), individuálně dle potřeby kdykoliv. V případech, kdy např. dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu nemocného či starého člověka, je dobré se na kněze obrátit co nejdříve. Kněz rád svátostí pomazání nemocných poslouží Vám či Vaším blízkým a to i v nemocnici nebo ve Vašem bydlišti.

Snoubenci, kteří chtějí přijmout svátost manželství (uzavřít církevní sňatek) v naší farnosti, se musí se svou žádostí obrátit na kněze, a to nejméně 2 měsíce před zamýšleným sňatkem. Kněz Vás bude informovat o všech náležitostech nutných k uzavření svátosti manželství. Je nutná příprava, která se uskuteční asi při šesti setkáních.

O křesťanský pohřeb pozůstalí žádají kněze. Vždy je třeba s knězem dohodnout termín pohřbu. Pohřební obřady se konají v kostele a na hřbitově. Forma pohřebních obřadů se řídí přáním rodiny a místními zvyklostmi.

Život naší farnosti se nevyčerpává jen v kostele, ale jsou tu i další aktivity. Děti mají možnost navštěvovat hodiny náboženství v základních školách v Hostinném a v Dolní Kalné. Výuku vedou katecheté. Příležitostí k dalšímu setkávání dětí, zvláště těch mladších, je během roku víc. Je to především dětská bohoslužba, která se koná několikrát v průběhu školního roku. Slavnostní chvílí je první svaté přijímání dětí.