Jdi na obsah Jdi na menu
 


30. 10. 2021

Křížová cesta v Dolní Kalné

Před více než 10 lety začala do několika etap rozložená oprava hřbitovní zdi. Dominantami této stavby jsou výklenkové kapličky křížové cesty. Vnitřky kapliček zejí prázdnotou, a to již přes 30 let. Úplná prázdnota tu však ve vztahu ke křížové cestě není.

Kapličky s křížovou cestou vznikly v druhé půli 18. století, kdy se po výstavbě nového barokního kostela začal bourat starý renesanční kostel pocházející z roku 1609. Stavba současného kostela byla zahájena slavnostním položením základního kamene v roce 1723 a probíhala do roku 1728. V průběhu stavby docházelo k postupnému rozebírání starého kostela, který byl zbořen roku 1767. Dva kostely stály po dobu několika desetiletí vedle sebe. Jak bylo potvrzeno během současné rekonstrukce omítky, některé kameny ve zdivu nového kostela nesou znaky jiného původního používání. Materiál ze starého kostela byl použit jak na stavbu nového kostela, tak na obvodovou hřbitovní zeď a kapličky křížové cesty. Starý kostel měl z kamene pouze kněžiště, zbytek byl pravděpodobně dřevěný.

Křížovou cestu vysvětil 17. října 1767 kvadrián František Martin z františkánského kláštera v Hostinném. Původní hřbitovní zeď ve směru k faře byla blíže vchodu do kostela. Zmenšením farské  zahrady a rozšířením hřbitova v druhé půli 19. století došlo k posunu zdi do dnešního stavu. Křížová cesta začíná vlevo od hlavní brány, má 14 kapliček, ale označení jednotlivých zastavení je ve většině kapliček jen sotva patrné.

Kapličky i zeď měly původně střešní krytinu stejnou jako na kostele – dřevěný šindel. Problémový šindel byl v roce 1897 na kostele nahrazen anglickou břidlicí. Později dostala hřbitovní zeď namísto šindele betonové desky, na kapličkách byl nahrazen eternitem. Zeď s kapličkami v průběhu 20. století doznala několika dílčích oprav, které měly mnohdy jen provizorní charakter a neřešily problém se statikou. Zeď byla na přelomu milénia v havarijním stavu a ohrožovala své okolí. Kompletní oprava zdi byla realizována ve 3 etapách v letech 2009 až 2020. Po hlavní opravě mají kapličky na stříškách opět stejnou krytinu jako střecha kostela, ačkoli ty méně poškozené nebyly opravovány a jsou dodnes kryty eternitem. Štít stříšek kapliček byl zdoben železnými křížky zdobených olejovými barvami – ty se nedochovaly.

Kapličky měly uvnitř výklenků pískovcové reliéfy výjevů z křížové cesty. Byly vytvořeny z místního nestabilního pískovce, takže rychle zvětrávaly. Plastiky se v náznacích dochovaly, nicméně se usuzuje, že v druhé půli 19. století byly nahrazeny obrazy. Dodnes dochované obrazy jsou malované olejovými barvami na měděný plech. Autora ani přesnější období vzniku bohužel neznáme. Obrazy jsou připevněny v dřevěném rámu a chráněny sklem. Jsou kompletní, ale stav některých z nich vlivem počasí a slunečního svitu není dobrý. Obrázky nesou stopy drobných oprav, některé jsou původní, některé byly zřejmě nahrazeny. Obrazy jsou uloženy v místním kostele.

Co je vlastně křížová cesta? Křížová cesta, nazývaná také podle jejího cíle Kalvárie, je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Popisuje události od jeho odsouzení, nesení kříže a ukřižování na hoře Golgota (Kalvárie). Křížová cesta je rozdělena obvykle na čtrnáct zastavení. Křížové cesty jsou rozmanitě budovány v kostelích nebo v krajině. Často vede do kopce, kde v nejvyšším bodě je umístěn kříž jako 12. zastavení a zbývající dvě zastavení jsou poblíž. Křesťané se u jednotlivých zastavení společně nebo individuálně modlí, připomínají si, že díky víře v Boha nikdy nejsou na své problémy sami, že po každém utrpení vždy přijde světlo, tj. život, radost, svoboda.

Upřímnou snahu o zrestaurování obrázků křížové cesty měl jistý pan Štefan ze Ždírnice. Obrázky byly na jeho popud sundány z kapliček někdy v 80. letech a chystány k opravám. Iniciátor opravy však záhy zemřel a k dalším akcím nedošlo. Určitý pokus o navrácení opravených obrázků údajně vyvinul i první porevoluční farář Smejkal na počátku 90. let, ale ani tato snaha nebyla korunována úspěchem. Obrazy zůstaly uloženy ve skříni v kostele, kde jsou dodnes. Mnozí místní lidé o nich proto ani neví. Objevují se snahy alespoň nějakou formou malované výjevy do kapliček vrátit. V současné době probíhá konzultace s památkáři, zda by bylo vhodné umístit do kapliček retušované repliky. Věřme, že brzy budeme moci spatřit kapličky v kompletním stavu.