Jdi na obsah Jdi na menu
 


10. 12. 2020

Oprava fasády kostela v Dolní Kalné je v polovině, financování je čím dál složitější

Změna při pohledu na kostel z hlavní silnice je těžko uvěřitelná. Za poslední roky probíhaly na této dominantě obce rekonstrukce téměř bez přestávky, investice spolkly velké finanční částky, ale loňská a letošní oprava fasády je na pohled největší skok. Z Popelky se stává elegantní dáma. Oprava fasády je po druhé etapě a čekají nás ještě dvě další neméně náročné.

Předchozí fasáda se dělala na začátku 70. let, poslední dekádu byla ovšem omítka v tam špatném stavu, že se odlupovala a ohrožovala bezprostřední okolí. Tehdy použitá technologie byla poplatná době, tehdejšímu poznání a dostupným materiálům. Brizolitová omítka na pískovci nevydržela kvůli malé prodyšnosti pro vodní páru ze zdiva. Situaci neusnadňovalo, ani nyní neusnadňuje, skladba zdiva, což je směs kamene, pálených cihel a především nekvalitního červeného pískovce. Před nynější opravou byly provedeny sondy a rozbory, jejímž výsledkem je speciální vápenná omítka a důsledné dodržování odpovídajících technologických postupů. Omítka vydrží déle než ta předchozí, ale skladba zdiva bude vždy nepříznivým faktorem.

Opravy byly zahájeny na hlavní kostelní věži v roce 2019. Plechová střecha věže dostala tmavě šedou barvu, následovalo kompletní odstranění zbytků staré omítky, vyspravení spár, vápenný penetrační prostřik a nanesení hladkých a hrubých částí nové vápenné omítky. Náklady loňských prací byly více než 1,4 mil. Kč.

V letošním roce se opravovala jižní strana kostela. Práce provádí – stejně jako první fázi – Stavební společnost Hostinné. Počasí přálo, lešení stálo už během brzkého jara. Přípravné práce probíhaly velmi rychle. Během léta se kvůli technologickým přestávkám a příliš teplému počasí práce na delší dobu zastavily. Takto získaný čas byl využit na natření oken a renovaci misijního kříže. Misijní kříž je připevněn k venkovní stěně od 30. let 20. století pro připomenutí konání tehdejší lidové misie. Velký dřevěný kříž vlastním nákladem opravila rodina Cermanových ze Záboje, za což jim patří velký dík a uznání! Fasáda na jižní straně kostela byla dokončena v říjnu. Po rozebrání lešení a při dobrém slunečním svitu byl pohled na novou fasádu ohromující.

V roce 2020 se proinvestovalo 1,1 mil. Kč. Finanční prostředky byly získány a složeny z několika zdrojů. Dotace z Ministerstva kultury – havarijního programu činila 405 000 Kč. Příspěvek z dotačního programu na obnovu památkového fondu na území Královéhradeckého kraje byl 344 000 Kč. Obec Dolní Kalná poskytla 300 000 Kč. Obec Horní Kalná podpořila akci 50 000 Kč. Biskupství a farnost se podílely téměř 60 000 Kč. Výtěžky z koncertů a dary od občanů a firem činily 61 333 Kč. Všem dárcům patří upřímný dík a obdiv! Zásadní měrou se o úspěšný postup rekonstrukce přičinili vikariátní stavební technik Ing. Jiří Vágner, pracovníci památkové péče a starostka Dolní Kalné Jarka Vanclová. I těm patří obrovský vděk.

Další etapy opravy fasády jsou nyní naplánovány pokračováním na presbytáři a sakristii v roce 2021 a ukončením na severní straně v 2022. V rámci opravy bude dokončena římsa a zrenovována věžička nad presbytářem. Zbývající stavební práce jsou rozpočtovány na bezmála 2,5 mil. Kč. Zaměstnanci Obce a církve nyní intenzivně pracují na nových žádostech o financování oprav. U stávajících hlavních podporujících subjektů mohou stabilní podporu z minulých let ohrozit hubenější veřejné rozpočty z důvodu pandemie koronaviru. Pokud se nezískají peníze v dostatečné výši, hrozí rozpad do menších akcí, které ve výsledku prodraží celou generální opravu (vícečetné přesuny materiálu, stavba lešení apod.).

Vyzýváme proto všechny hodně i málo věřící, jen napůl nebo zcela nevěřící, osoby fyzické, právnické, firmy, družstva, organizace, skupiny, jednotlivce, rodáky, patrioty – prostě všechny, kterým leží na srdci osud místní nejvýznamnější památky, dominanty tohoto údolí, krásného dědictví předků a vizitky naší doby budoucím generacím, aby zvážili finanční pomoc. Dary i drobné příspěvky lze poslat na účet Obce Dolní Kalná číslo 125163954/0300, případně složit hotově na obecním úřadě, kde zároveň dárci obdrží potvrzení o daru pro daňové účely. Veškeré takto poskytnuté peníze jsou vždy prokazatelně účelově investovány přímo na opravy místního kostela. Doklady ochotně poskytnou zájemcům pracovnice obecního úřadu.

Kostel byl a je – když si vypůjčím slova jednoho současného českého faráře – nejenom symbolem víry, ale také vzdělanosti, kultury a místem, kde se lidé učí nedostatkovým základním dovednostem, jako je respekt, úcta, slušnost, altruismus, odpuštění, pokora, radostné soužití a vytváření pokoje. Bude jen dobře, když nastupující generace a po ní další dostanou možnost si uvědomit, jak moc jsme byli ochotni ukrojit si z vlastního a věnovat to ve prospěch ušlechtilých hodnot.


Projekt „Dolní Kalná, kostel sv. Václava – Obnova omítky na fasádě“ je spolufinancován z dotačního programu na obnovu památkového fondu na území Královéhradeckého kraje 2020 a z Ministerstva kultury ČR - havarijního programu 2020.