Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. 12. 2020

Oprava střechy děkanského kostela

Město Hostinné každoročně aktivně čerpá finanční prostředky z dotací Ministerstva kultury České republiky v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, a to na obnovu památkově chráněných objektů nacházejících se na území města Hostinné.

Nejinak tomu bylo i v rámci žádosti podané na rok 2020. Po vyhodnocení všech kritérií město Hostinné obdrželo finanční podporu v celkové výši 1.050.000 Kč. Rada města Hostinné schválila způsob využití dotace v návaznosti na doporučení Komise pro regeneraci města a rozhodla o použití finančních prostředků na opravu části krovu a střešního pláště děkanského kostela Nejsvětější Trojice. V průběhu léta roku 2020 tak proběhla I. etapa opravy střechy kostela, která si vyžádala celkové náklady 2.100.000 Kč. Podle pevně stanovených dotačních pravidel se na úhradě těchto nákladů podílí 50 % Ministerstvo kultury ČR (1.050.000 Kč), 40 % římskokatolická církev (840.000 Kč) a 10 % město Hostinné (210.000 Kč).

V rámci I. etapy plánovaných prací byly ošetřeny a vyměněny ty části původního renesančního krovu, které byly silně napadeny dřevokazným hmyzem a hlavně pak hnilobou  způsobenou zatékáním  dešťové vody nad celým prostorem panské oratoře a více než polovinou presbytáře kostela. Plocha střešního pláště nad těmito prostory byla nově pokryta střešní krytinou imitující původní vzhled  eternitových šablon.

Po mnoha letech příprav a odkládání tak byla zahájena oprava střechy kostela, která se již nacházela v havarijním stavu. Pevně věřím, že v nadcházejících letech se bude aktivně pokračovat s realizací dalších etap za kofinancování prostředků Ministerstva kultury ČR, římskokatolické farnosti, města Hostinné a případně i Královéhradeckého kraje tak, aby se Hostinné již nadále nemuselo stydět za stav své nejstarší a nejcennější kulturní památky, nacházející se pouhých pár desítek metrů pěší chůze od sídla místní samosprávy.

Tomáš Anděl, kronikář města